Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sloopauto-online.nl

 

  1. lagjanmedia staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder KVK nr: 58743588 en is onder andere werkzaam onder de naam ‘Sloopauto-online’. Onder deze naam is het eigenaar en uitgever van de website Sloopauto-online.nl

 

  1. De website Sloopauto-online.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er op deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Sloopauto-online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de informatie zoals gepubliceerd op de website.

 

  1. Ten aanzien van geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie van de website dan wel uit technische gebreken van de website wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaard.

 

  1. Het bezoek aan de website van Sloopauto-online alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie, geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

  1. De informatie waarnaar op de website wordt verwezen, wordt slechts incidenteel door Sloopauto-online geanalyseerd. Om die reden geeft Sloopauto-online geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt van welke aard of grootte dan ook.

 

  1. De website van Sloopauto-online is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens anders dan waarvoor bedoeld alsmede het gebruik van plaatjes, scripts, en/of bestanden is slechts toegestaan nadat daartoe schriftelijk toestemming is verleend.

 

  1. De door de gebruiker aan Sloopauto-online verstrekte gegevens worden met de grootste zorg behandeld. Het door de gebruiker toegezonden beeldmateriaal van voertuigen mag door Sloopauto-online worden gebruikte voor toekomstige marketing doeleinden.

 

  1. Omdat het economisch vaak onhaalbaar is om voertuigen op grote afstand van onze vestiging in te kopen en op te halen wordt door Sloopauto-online samengewerkt met vaste partners in het land. Aan deze door Sloopauto-online geselecteerde bedrijven kunnen de verstrekte contact-gegevens elektronisch of anderszins worden doorgegeven zodat de mogelijkheid ontstaat dat het voertuig door een derde wordt gekocht. Op deze wijze opereert Sloopauto-online landelijk.

 

  1. Een eventuele koopovereenkomst die met een derde wordt gesloten tot stand komt zoals omschreven onder punt 8, is een overeenkomst tussen de partner van Sloopauto-online en de aanbieder. Bij een dergelijke overeenkomst is Sloopauto-online geen partij.

Stap 1

Bel ons voor
een afspraak
en wij komen
wanneer het u
uit komt.

Stap 2

Wij komen volgens afspraak de sloopauto gratis bij u thuis ophalen.

Stap 3

Wij betalen direct bij het ophalen van de auto het overeengekomen bedrag contant aan u uit.